Tổ chức lễ kỷ niệm

Tổ chức lễ kỷ niệm

5 Tháng Tư, 2018

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập là dịch vụ tổ chức sự kiện của Ketnoi Event được thành lập. Nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu ngày càng cao trong buổi lễ kỷ niệm . Tư vấn thiết kê, lên nội dung kịch bản. cung cấp tất cả các trang thiết bị, […]

Read More

Gọi Ngay